Sorgmyggor (800 x 200 px) (800 x 80 px)
Nemablom är ett svensktillverkat biologiskt växtskyddsmedel  mot sorgmyggor - effektivt, miljövänligt och helt ofarligt.
Nemablom är ett svensktillverkat biologiskt växtskyddsmedel mot sorgmyggor - effektivt, miljövänligt och helt ofarligt.

Beställ Nemablom nematoder som tar bort sorgmyggorna

En sorgmygga lägger upp till 140 ägg - tänk dig hur många ägg 140 sorgmyggor sen lägger
Blommor inomhus ger trivsel och lugn men sorgmyggor kan bryta lugnet med sin närvaro. Med Nemablom får du bort sorgmyggorna så att du återigen kan njuta av dina växters närvaro i hemmet.

Nemablom växtskyddsmedel blandas enkelt i vattenkannan och du vattnar dina blommor som vanligt. Inom 14 dagar bör sorgmyggorna vara helt borta. 

Den lilla påsen innehåller mellan 1 och 1,5 miljoner nematoder av arten Steinernema feltiae. Dessa nematoder är effektiva biologiska bekämpare mot en rad olika skadegörare. Nemablom kan användas för att bekämpa sorgmyggor, harkrankar och blomstertrips i krukväxter eller i grönsaksodlingar i växthus.

Nematoderna är aktiva jägare som söker upp sorgmyggans larver för att angripa dem. Denna cykel fortsätter tills skadedjuren är utrotade. Efter ungefär 14 dagar bör man märka av en markant minskning av flugpopulationen. Nemablom utgör ett naturligt bekämpningsmedel som inte skadar växter eller djur, och det är helt ofarligt för människor.

Blomflugor eller Sorgmyggor?
Ofta kallas de små ofarliga, men besvärande flygfäna för blomflugor när vi egentligen menar sorgmyggor. Blomflugor är egentligen de där små flugorna som ser ut som getingar som flyger bland dina blommor utomhus. Blomflugan är en helt ofarlig nyttoinsekt som hjälper dina blommor utomhus med pollinering. Det du har inne är förmodligen sorgmyggor som rör sig ryckigt när de flyger och irriterar dig med sin närvaro.

Nematoderna köps i förpackningar som förvaras i kylskåp. Använd hela paketet på en gång, öppnad förpackning och färdig lösning bör inte sparas. En förpackning räcker till 15-25 blomkrukor (ca 2 m² jord)
Det är viktigt att komma ihåg att behandla alla krukor som står inom "flygavstånd" samtidigt. Annars finns risken att angreppet sprider sig igen från jorden i de krukor som inte har behandlats.